| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Darja Kramar 10 years, 5 months ago

DOBRODOŠLI v SLOVENSKIH UČNIH KROGIH

Welcome to the Slovenia GTP Learning Circle

IZZIVI  21.STOLETJA  v 2013

 

 

Pozdravljeni SUKovci!

 

Čestitam učencem in mentorjem OŠ Slovenj Gradec, OŠ LJubečna in OŠ Toneta Okrogarja, ki so uspeli pripraviti raziskovalne naloge pravočasno in kvalitetno. Zamujanje z odgovori in drugi razlogi so povzročili, da tudi ostali niste uspeli objaviti svojih povzetkov, hvala OŠ Bled, ki je vzrok za zamudo utemeljila . Prosim vas, da povzetke objavite v tem tednu, najkasneje do 12.maja 2013.

Zaključno fazo projekta bomo tako podaljšali še za en teden - do 19.maja 2013, da se boste lahko vsi poslovili in izrazili svoja mnenja o sodelovalnem delu, saj je očitno, da so bili roki za nekatere tokrat prekratki.

Želim vam uspešno delo in obilo zabave pri zaključku!

 

Darja Žnidaršič

 


 

Natečaj za idejno rešitev logotipa Slovenski učni krogi

 

 

Razpisujemo natečaj za logotip Slovenski učni krogi. Natečaja se lahko udeležijo učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol v Sloveniji.


Logotip Slovenski učni krogi mora vsebovati napis Slovenski učni krogi. Logotip naj vsebinsko izhaja iz obstoječega (Global Teenager Project) ali naj bo likovno nadaljevanje obstoječega.

Primeren mora biti za vse vrste označitev  (vhodna vrata, vizitke, dopisni papir, tablice na vratih, bannerje...).

 

Logotip bodo uporabljali sodelujoči v projektu Slovenski učni krogi za svojo dejavnost. 

 

Poslati ga je potrebno v zaprti kuverti:

  • natisnjenega na beli A4 papir v treh formatih: majhen (1-2 cm),  srednji (5-8 cm), velik (10-15 cm)  - v barvni in črno-belo različici
  • v vektorskem formatu SVG(Scalable Vector Graphics) različica 1.1 ali CDR(CorelDRAW)  na CD
  • vključno s kratko obrazložitvijo in argumentacijo zasnove (razlago) do 200 besed

 

do 21. aprila 2013 na naslov: Simona Lešnjak, Osnovna šola Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto s pripisom: »Natečaj za logotip Slovenski učni krogi«.

 

Strokovna žirija bo ocenjevala samo tiste idejne rešitve, ki bodo oddane skladno s tem natečajem.

 

Kriteriji ocenjevanja bodo:

  1. kriterij: hitra prepoznavnost in nezamenljivost logotipa             5 točk
  2. kriterij: prepoznavnost vsebinskih izhodišč                               5 točk
  3. kriterij: jasna in prečiščena likovna podoba in originalnost        5 točk
  4. kriterij: enostavna zapomnljivost logotipa                                  5 točk
  5. kriterij: vsestranska uporabnost in aplikativnost                        5 točk

 

Upoštevajo se likovne, geometrijske in barvne zakonitosti za oblikovanje logotipa.

 

Komisija bo najboljši logotip izbrala najkasneje do 30. maja 2013.

 

Natečaj so pripravili mentorji projekta Slovenski učni krogi.

 

 

Februar 2013

 

 

 

 

Comments (3)

Darja Kramar said

at 6:12 pm on Feb 5, 2013

Team work!

Simon Dražič said

at 9:37 am on Jan 22, 2013

Bravo Dušan!!

Dusan Klemencic said

at 11:23 pm on Jan 14, 2013

Za vse tiste, ki si vam je spletni naslov tega projekta težje zapomnit, sem naredil okrajšavo:
http://url.sio.si/suk2013

You don't have permission to comment on this page.